close

Ekliptik

EBS je računalni program za predoperativno planiranje u traumatološkoj i ortopedskoj kirurgiji koji upotrebljava podatke stvarnoga bolesnika. Program omogućuje kirurgu predoperativno planiranje kirurškoga postupka i ugradnju ili planiranje pričvrsnih pločica, odnosno implantata na intuitivan i za bolesnika prihvatljiv način.

Računalni program EBS

CAST je kirurška vodilica koja omogućuje precizno, unaprijed planirano bušenje i smjerove rezanja. Vodilica je zasnovana na osnovi anatomije pojedinoga bolesnika i napravljena 3D tehnologijom tiskanja od biokompatibilnog plastičnog materijala. Upotrebljava se za stavljanje pedikularnih vijaka, osteotomiju dugih kostiju (HTO, DFO itd.), periacetabularnu osteotomiju itd.

CAST – Kirurška vodilica na temelju anatomije bolesnika

Sustav GUIDING STAR te moduli TOCOS i E-HIP upotrebljavaju se za različite svrhe u ortopedskoj kirurgiji. U kombinaciji s računalnim programom za predoperativno planiranje EBS i kirurškim vodilicama CAST postiže se potpun pregled i nadzor prije i tijekom kirurškog zahvata.

Navigacija u ortopedskoj kirurgiji

Sustav GUIDING STAR te moduli LIDIS i SAGITTARII upotrebljavaju se u traumatološkoj kirurgiji. Moduli su namijenjeni za osiguravanje preciznosti u postupcima distalnoga zaključavanja i fiksiranja sakralnih vijaka, u kombinaciji s postojećim kirurškim alatima.

Navigacija u traumatologiji

Medisove E-novosti
Slažem se s uvjetima uporabe